Mokytojų praktikos darbai

Meditacijos praktikaiš už kampo 😆 Eksperimentai. Jau susiruošus paaiškėjo, kad kažkas “sutvarkė” indą, kurime buvo paruoštas ebru vandens tirpalas 😅, tai ebru perkeliamas į rytdieną. Visi išlėkė į MRP Lankytojų centrą pasisveikinti su ruošiamais į laisvę grąžinti vėžliukais. Buvo pora ir likusių, kas tvarkė darbo vietą, kas gamino pietus